Σεμινάριο στη Σόφια,Βουλγαρία 5-6 Ιουνίου 2014

Συνεργασία των αρχών του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ναρκωτικών

Στις 5-6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία το σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία Διογένης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στην Πολιτική για τα ναρκωτικά». Στη συνάντηση συμμετείχαν περί τα 25 άτομα από τις 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Γερμανία και την Κύπρο. Η συνάντηση συν-φιλοξενήθηκε από το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας το οποίο εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε στη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στο τομέα των ναρκωτικών. Εκ μέρους των αρχών επιβολής του νόμου παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των φορέων παροχής υπηρεσιών σε εξαρτημένα από ναρκωτικά άτομα στην πόλη της Φρανκφούρτης και μια πρωτοβουλία πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών κυρίως από νέους/εφήβους στη Λευκωσία, Κύπρο. Εκ μέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών παρουσιάστηκαν πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους για την υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων, τη στάση της αστυνομίας απέναντι στους χρήστες και τον διάλογο μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η συζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών με στόχο την επίτευξη τεκμηριωμένων, επιτυχημένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης στον τομέα των ναρκωτικών ειδικά δε στην πρόληψη του HIV και των λοιμωδών νόσων. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν επιπλέον η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για αποτελεσματική συνεργασία και κοινά προγράμματα δράσης μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Από την Εταιρεία Διογένης πρόκειται σύντομα να εκδοθούν τα πρακτικά της συνάντησης και σχετική ενημερωτική δημοσίευση για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας.