Σχέδιο νόμου για την φαρμακευτική κάνναβη!

Κατατέθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στη Βουλή, το Σχέδιο Νόμου «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης» το οποίο ρυθμίζει το πεδίο παραγωγής, ελέγχου και διάθεσης των σκευασμάτων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη με σκοπό να προωθηθούν παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό και να προκύψουν αναπτυξιακά οφέλη στην οικονομία και το κράτος.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δίνεται η δυνατότητα:
α) ευχερούς πρόσβασης των ασθενών της χώρας μας σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, εγχωρίως παραγόμενα. Η πρόσβαση των ασθενών θα γίνεται με τρόπο σαφώς προσδιορισμένο και ελεγχόμενο με βάση την ΚΥΑ των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο και με την οποία προκρίθηκε η μεταφορά της κάνναβης και της ρητίνης της από τον πίνακα Α ταξινόμησης ναρκωτικών ουσιών στον πίνακα Β.
β) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα
γ) προώθησης επενδυτικών πρωτοβουλιών, και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της καλλιέργειας, μεταποίησης, ελέγχου ποιότητας και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης
δ) να υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου
ε) διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης για τους Έλληνες αγρότες

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ξανθός, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Ήδη πολλές χώρες στην Ευρώπη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις που δημιουργούν ευνοϊκό πλαίσιο παραγωγής και τελικής διάθεση τέτοιων προϊόντων. Σήμερα δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει, την καλλιέργεια και μεταποίηση του φυτού μόνο για φαρμακευτική χρήση»
Για την τελική διάθεση των προϊόντων, κ. Ξανθός δήλωσε ότι θα γίνεται με τους τρόπους του κρατικού μονοπωλίου. «Υπάρχει η ιδέα της δίγραμμης συνταγής και υπάρχουν σκέψεις και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των σκευασμάτων που ανήκουν στην κατηγορία β και δ, όπως και τα οπιοειδή».

To σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στη Βουλή, μπορείτε να το δείτε ολόκληρο πατώντας εδώ.

Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το νόμο, μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.

Την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων, μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.