Δ.Τ.: Πρωτοβουλία για τη σύσταση και το συντονισμό «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης»

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη πρόοδο στον τομέα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, ένα δίκτυο συνεργαζόμενων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών – με μακρόχρονη εμπειρία, γνώση και δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο τομέα – αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την σύσταση και τον συντονισμό του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης».

Κοινή επιδίωξη των οργανώσεών μας αποτελεί η άμεση, απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική κάνναβη για ιατρική χρήση με βάση τα διεθνή επιστημονικώς τεκμηριωμένα δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της συγκεκριμένης επιδίωξης θεωρούμε τις εξής:

Δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει και θα προστατεύει τον ασθενή για τη χρήση και κατοχή της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.
> Φροντίδα για την πρόσβαση των ασθενών στην κατάλληλη μορφή φαρμακευτικής κάνναβης ανάλογα με τις ενδείξεις για κάθε διαφορετική πάθηση.
> Ανάπτυξη σχεδίου για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κάνναβης για ιατρική χρήση, πέρα από την παράλληλη εισαγωγή των νόμιμων φαρμάκων και σκευασμάτων κάνναβης από το εξωτερικό, ώστε να προστατευθεί η εγχώρια οικονομία και οι ασθενείς από τους εγγενείς κινδύνους μιας αγοράς που κυριαρχείται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
> Προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών (π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ασθενών σε κάθε δυνατή υπάρχουσα θεραπεία, το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής, το δικαίωμα αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και πόνου).

Δείτε ολόκληρο το δελτίο Τύπου εδώ.