Άρθρα

Προεργασίες για την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016)

Μετά την ετήσια σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) τον περασμένο Μάρτιο άρχισαν εντατικές εργασίες για τη διαμόρφωση προτάσεων  από τις  χώρες μέλη του ΟΗΕ οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από την  Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά η οποία θα συγκληθεί από τις 19 έως τις 21  Απριλίου 2016 (UNGASS 2016).  Ήδη ορισμένες χώρες  παρουσίασαν τις πρώτες σκέψεις τους για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων που προσδοκούν από την  Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Read more

Σεμινάριο στη Σόφια,Βουλγαρία 5-6 Ιουνίου 2014

Συνεργασία των αρχών του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ναρκωτικών

Στις 5-6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία το σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία Διογένης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στην Πολιτική για τα ναρκωτικά». Στη συνάντηση συμμετείχαν περί τα 25 άτομα από τις 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Γερμανία και την Κύπρο. Η συνάντηση συν-φιλοξενήθηκε από το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας το οποίο εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία. Read more