Άρθρα

Ίδρυση Δικτύου Πολιτικής για τα ναρκωτικά στη ΝΑ Ευρώπη “DPNSEE”

Δεκατρείς (13) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της περιφέρειας ΝΑ Ευρώπης ίδρυσαν την Κεντρική Οργάνωση «Δίκτυο Συνεργασίας για την πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη». Η οργάνωση απέκτησε νομική μορφή με την εγγραφή της στα μητρώα ενώσεων των αρμόδιων αρχών (Business Registers Agency) στο Βελιγράδι. Η οργάνωση φέρει στην αγγλική γλώσσα την ονομασία “Drug Policy Network South East Europe” σε σύντμηση “DPNSEE“. Η εγγραφή του δικτύου ως νομικού προσώπου ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος «Ενίσχυση των ικανοτήτων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Strengthening NGO capacity and promoting public health and human rights oriented drug policy in South Eastern Europe).

Ιδρυτικά μέλη της DPNSEE είναι οι εξής δεκατρείς οργανώσεις από χώρες της ΝΑ Ευρώπης: Aktion Plus (Αλβανία), Margina (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Viktorija (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Healthy Options Skopje (HOPS) (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), Διογένης (Ελλάδα), Θετική Φωνή (Ελλάδα), Κέντρο Ζωής (Ελλάδα), NGO 4life (Μαυροβούνιο), Juventas (Μαυροβούνιο), RHRN (Ρουμανία), ALIAT (Ρουμανία), Prevent (Σερβία) και SEEA.NET (Σλοβενία).

Read more

Newsletter DPNSEE #1

Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα : Νέες προοπτικές για το Δίκτυο Συνεργασίας Πολιτικής των Ναρκωτικών στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη (DPNSEE).

Tο Δίκτυο Συνεργασίας Πολιτικής των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λειτούργησε με ελάχιστους οικονομικούς  πόρους. Η επιχορήγηση που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015, αυξάνει τις δυνατότητες για πιο συστηματική και αποτελεσματική διεκδίκηση δικαιωμάτων και πιο δομημένη συνεργασία μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το έργο “Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Νοτιο – Ανατολική Ευρώπη” υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μηχανισμός χρηματοδότησης της Κοινωνίας των Πολιτών, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Τμήμα Δ3, Περιφερειακή  συνεργασία και προγράμματα) και συγχρηματοδοτείται από το Open Society Foundations.

Οι στόχοι του έργου είναι: α. να προωθήσει  πολιτικές για τα ναρκωτικά και τη νομοθεσία των ναρκωτικών με βασικό προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, β. να βελτιώσει τις επαφές με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές στον τομέα των ναρκωτικών και να παρακολουθεί συστηματικά  τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Διαβάστε ολόκληρο το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ

Σεμινάριο στη Σόφια,Βουλγαρία 5-6 Ιουνίου 2014

Συνεργασία των αρχών του νόμου και των φορέων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ναρκωτικών

Στις 5-6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία το σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία Διογένης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στην Πολιτική για τα ναρκωτικά». Στη συνάντηση συμμετείχαν περί τα 25 άτομα από τις 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Γερμανία και την Κύπρο. Η συνάντηση συν-φιλοξενήθηκε από το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας το οποίο εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία. Read more