Άρθρα

H ίδρυση και λειτουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) μπορεί να γίνει σύντομα πραγματικότητα

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φύλλου 1607/27 Απρίλιου 2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία καθορίζει τους όρους και […]

Υπογράφηκε η Απόφαση του Υπ.Υγείας που καθορίζει τους όρους λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης

Στις 28/5/2019, το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε την Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας […]