Άρθρα

H ίδρυση και λειτουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) μπορεί να γίνει σύντομα πραγματικότητα

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φύλλου 1607/27 Απρίλιου 2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία καθορίζει τους όρους και […]