Το 1ο Συνέδριο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Ν.Α. Ευρώπη, Αθήνα 19 & 20 Μαρτίου 2010

Πολιτικές για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προς την Περιφερειακή Συνεργασία

Μια ομάδα 35 συμμετεχόντων ΜΚΟ και τους φορείς χάραξης πολιτικής από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία συναντήθηκαν σε αυτό το πρώτο περιφερειακό συνέδριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ήταν ένα σεμινάριο με θέμα «Ναρκωτικά και Ποινικό Δίκαιο». Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: εξαρτάται από τα ναρκωτικά άτομα και ποινικού δικαίου, η κατάσταση στις φυλακές και τις υπηρεσίες στις φυλακές και τις στρατηγικές της επιβολής του νόμου. Κατά τη δεύτερη ημέρα έγινε συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας των ΜΚΟ, τις επαφές με τις τοπικές και εθνικές αρχές, τη δομή του δικτύου και εισηγήσεις και προτάσεις για ένα σχέδιο εργασίας.

Το σεμινάριο με θέμα «ναρκωτικά και Ποινικό Δίκαιο» κατέστησε σαφές ότι οι χώρες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τις τρέχουσες πολιτικές επιλογές. Σε αρκετές χώρες υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η στάση απέναντι στους χρήστες ναρκωτικών που διαθέτουν ισχυρούς μικρές ποσότητες ναρκωτικών για προσωπική χρήση πρέπει να αλλάξει. Οι επαφές μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τους δικαστές και τους εργαζόμενους της θεραπείας αυξάνεται. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν διοργάνωση περισσότερων τέτοιων σεμιναρίων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα αυτό.

Μια ομάδα εργασίας έχει διορισθεί με έναν εκπρόσωπο από κάθε χώρα. Έχει αποφάσισε να κρατήσει προς το παρόν μια χαλαρή δομή του δικτύου και να εξετάσει σοβαρά τις δυνατότητες για μια πιο επίσημη οργάνωση. Έχει συμφωνήσει να συναντηθούν και πάλι ως ομάδα εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2010.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετείχαν στο συνέδριο εξέφρασαν την εκτίμησή τους για το ενδεχόμενο να παραστεί στη συνεδρίαση και θα ήθελα να συνεχίσει να συμμετέχει στο μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση του συνεδρίου εδώ.