Το 2ο Συνέδριο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Ν.Α. Ευρώπη, Οχρίδα, 29 Σεπτεμβρίου 2010

προγράμματα μείωσης της βλάβης και των εθνικών πολιτικών στις χώρες της ΝΑΕ: ο πληθυσμός των Ρομά και των παράνομων ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη.

Το συνέδριο στην Οχρίδα παρακολούθησαν 27 συμμετέχοντες από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πολιτική των χωρών της περιοχής για τα προγράμματα μείωσης της βλάβης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά σε διάφορες χώρες της ΝΑΕ Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την κατάσταση στη χώρα τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε σχέση με τα δύο ζητήματα και τις προοπτικές για την επίλυσή τους. Γενική διαπίστωση ήταν ότι εργάζονται σε μείωση της βλάβης υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από διεθνείς φορείς κυρίως το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Ταμείου για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση και την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων. Το γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν θεσπίσει νόμους για τη διασφάλιση της νομιμότητας του προγράμματος δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Το συνέδριο αποφάσισε να εγκρίνει μια πρόταση να δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό έγγραφο για τη μείωση της βλάβης που θα περιλαμβάνει προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Για το θέμα των Ρομά υπάρχει, επίσης, ασάφεια και αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα αυξάνονται ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών. μείωση και συνομολογήσει η Και τα δύο ζητήματα -harm θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις του δικτύου.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση συνεδρίου εδώ.