Το 3ο Συνέδριο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Ν.Α. Ευρώπη, Θεσσαλονίκη 3 & 4 Μαρτίου 2011

Προσεγγίσεις για τη θεραπεία της εξάρτησης από τα ναρκωτικά – την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Μια ομάδα 24 συμμετεχόντων ΜΚΟ και τους φορείς χάραξης πολιτικής από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), την Ελλάδα, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Αυτή ήταν η τρίτη συνάντηση του δικτύου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένου ότι ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010.
Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να μάθουν για το υπόβαθρο, τη μεθοδολογία της εργασίας, την αποτελεσματικότητα και τις προκλήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη και συζήτησαν για την ανατροφοδότηση των επισκέψεων στην ολομέλεια, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Νότου. Το σεμινάριο στοχεύει, επίσης, να συζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης του Δικτύου για το 2011-2012 και να μοιραστούν τις εξελίξεις στη νομοθεσία περί ναρκωτικών στις χώρες της ΝΑΕ και την εμπλοκή των ΜΚΟ.
Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση συνεδρίου εδώ.