Το 4ο συνέδριο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, Βιέννη 8 -10 Μαρτίου, 2012

Το 4ο Συνέδριο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, 8 – 10 Μαρτίου 2012.

Δέκα (10) ΜΚΟ από 10 χώρες της περιοχής συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια συζήτηση με τον εθνικό συντονιστή Ναρκωτικών της Αυστρίας Δρ Franz Pietsch, επίσκεψη στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και μια επίσκεψη στο ίδρυμα “διάλογο”, η θεραπεία Ολοκληρωμένες Τοξικομανίας. Στα γραφεία του ΟΗΕ η ομάδα συναντήθηκε με την Μονάδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για την επικοινωνία με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Μονάδα Κοινωνίας των Πολιτών), το UNODC Περιφερειακό γραφείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Μονάδα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης και ο υπεύθυνος για το HIV / AIDS Μονάδα.

Ήταν μια καλή ευκαιρία που έκανε δυνατό να έχουμε άμεση επαφή με τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση της συνάντησης εδώ.