Ο 5ος άτυπος διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, Καλαμπάκα, 21 – 22 Ιουνίου 2013

Ο 5ος άτυπος διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργανώθηκε από τον “Διογένη”, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα, 20-23 Ιουνίου 2013.

Στο διάλογο συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική για τα ναρκωτικά και τους επαγγελματίες στον τομέα των ναρκωτικών, από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία. Στο διάλογο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της “Συσχέτιση” Ευρωπαϊκή Μείωση της Βλάβης Δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και του Περιφερειακού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στα Τίρανα, στην Αλβανία.
Ο διάλογος χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας, με στόχο μια ανοιχτή και ευρεία ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων και περιλαμβάνονται πέντε συνεδρίες σχετικά με την πολιτική των ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρώτη συνεδρία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη νομοθεσία των ναρκωτικών από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Μια επισκόπηση του νέου νόμου για τις εθιστικές ουσίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα και τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα παρουσιάστηκε, που ακολουθείται από μια παρουσίαση των κοινών γενικών χαρακτηριστικών της πολιτικής για τα ναρκωτικά και την νομοθεσία περί ναρκωτικών στις χώρες της Ευρώπης, ενόψει της πρόσφατης δημοσίευσης εκδίδεται από την Ένωση Διογένης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του έργου περί τα ναρκωτικά στην ΝΑ Ευρώπη. Η δεύτερη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική (2013-2020) και το νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2013-2016. Η τρίτη συνεδρία συζητήθηκε το σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Δυτικών Βαλκανίων. Στην τέταρτη συνεδρία, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις υπηρεσίες για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών και των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην πέμπτη συνεδρία, οι δυνατότητες των ΜΚΟ για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχουν εξεταστεί.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εργασιών εδώ.