Η κυβέρνηση της Ουρουγουάης προτεινόμενη νομοθεσία σχετικά με την καλλιέργεια και την προμήθεια της κάνναβης υπό τον έλεγχο του κράτους

Τον Ιούνιο του 2012, η κυβέρνηση της Ουρουγουάης παρουσίασε τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει στους τομείς της ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της. Τα υπουργεία Άμυνας, Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης δημοσιότητα τις προτάσεις σε ένα μνημόνιο με τίτλο «Στρατηγική για τη ζωή και τη συμβίωση”. Ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αφορούν τις προσαρμογές της νομοθεσίας, άλλες προτάσεις θα αποτελέσουν θέματα του δημόσιου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση απέναντι στο πρόβλημα των ναρκωτικών που περιλαμβάνονται μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων. Η κυβέρνηση προτείνει νομοθεσία για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων κάνναβης και την προώθηση του διεθνούς διαλόγου για την καταπολέμηση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.

Αν οι κυβερνητικές προτάσεις της Ουρουγουάης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η Ουρουγουάη θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο για να ρυθμίσει νομικά την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα της κάνναβης. Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει περιπτώσεις των κυβερνητικών προτάσεων για νομοθετικές αλλαγές (όπως στην Ολλανδία και τον Καναδά), οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί από τις κυβερνήσεις για πολιτικούς λόγους. (Το ίδιο συνέβη πρόσφατα στην Ελλάδα, όταν η πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου ήταν υπέρ της έγκρισης του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Ναρκωτικών, αλλά η κυβέρνηση συνασπισμού δεν έκανε τραπέζι το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για πολιτικούς λόγους). Η περίπτωση της Ουρουγουάης έχει πιθανώς μια καλύτερη πιθανότητα της επιτυχίας, καθώς η κυβέρνηση που έχει προτείνει το νομοσχέδιο έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Για το λόγο αυτό η διεθνής πίεση είναι ιδιαίτερα ισχυρή, δεδομένου ότι μια θετική έκβαση αυτής της επιχείρησης θα δημιουργήσει προηγούμενο που σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα, εδώ.