Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, Αθήνα 10 & 11 Οκτωβρίου 2014

 

Στην διημερίδα του Διαλόγου συζητήθηκαν τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

α)Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική περί ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

β) Μετατόπιση του κέντρου βάρους της μελλοντικής πολιτικής για τα ναρκωτικά από την τιμωρητική τάση σε μια προσέγγιση που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια υγεία,

γ) Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων κρατικών αρχών και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: Το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,

δ) Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS) του 2016, τα κυριότερα θέματα συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα: Διάλογος Πολιτικής για τα ναρκωτικά, Αθήνα 10 & 11 Οκτωβρίου 2014