“Η UNGASS 2016 και τη σημασία της για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη” Βελιγράδι 1 – 3 Οκτωβρίου 2015

Από 1 έως 3 Οκτωβρίου, 2015 ένα περιφερειακό συνέδριο σχετικά με την «UNGASS 2016 και τη σημασία του για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» διοργανώθηκε  από τον “Διογένη”. Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις προετοιμασίες για την UNGASS από την Επιτροπή Ναρκωτικών (CND) και τις συνεισφορές στη συζήτηση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Οι πέντε κύρια θέματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο συνέδριο: α. Η UNGASS, το υπόβαθρο, οι στόχοι και οι προσδοκίες, β. Ναρκωτικά και υγεία, γ. Ναρκωτικά και Έγκλημα, δ. Τα ναρκωτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ναρκωτικά και τη Νεολαία, ε. η UNGASS και η πορεία προς τα εμπρός. Αρκετά άτομα που παρακολούθησαν το συνέδριο, τους είχε ζητηθεί να κάνουν μια παρουσίαση σχετικά με ένα από τα θέματα. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να παρουσιάσουν τη γνώμη και τα σχόλιά τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια σύνοψη των συζητήσεων και υπόδειξη των κύριων σημείων για τη διαμόρφωση μιας κοινής δήλωσης των ΜΚΟ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση συμπερασμάτων εδώ.