Το 5ο Ενημερωτικό Δελτίο, είναι εδώ!

Το ανανεωμένο 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του Δικτύου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, είναι τώρα διαθέσιμο!

Ακολουθήστε το σύνδεσμο και διαβάστε τις εξαιρετικές δράσεις των οργανώσεων – μελών του Δικτύου στην ΝΑ Ευρώπη, για το πρώτο τρίμηνο του 2016.