Επίσκεψη εργασίας στην Σλοβενία.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό στην δημόσια υγεία και στα ανθρώπινα δικαιώματα» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Open Society Foundations, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Σλοβενία στο διάστημα 26 – 28 Σεπτεμβρίου.

Από πλευράς εταίρων του προγράμματος, συμμετείχαν οι Sasa Mijovic (NVO4Life), Erlind Plaku (AksionPlus) και Νίκος Στεργίου (Διογένης). Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Joze Hren (Γραμματέα, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας της Σλοβενίας), καθώς και με εκπροσώπους των οργανώσεων “Stigma”, “DrogArt” και “Association of NGOs working on the fields of drugs and addictions”. Οι συναντήσεις ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές και με πλούσια ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για την πολιτική των ναρκωτικών που ακολουθείται στην Σλοβενία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.