Όνομα

O Διογένης είναι αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.